Conforme a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), https://www.osonafustes.com l’informa que les seves dades personals quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, que serà processat exclusivament per la finalitat de donar-li un servei adequat i conforme a les seves demandes. Tanmateix i de conformitat amb la llei, en qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, de les seves dades previstos a la Llei, dirigint un correu electrònics a info@osonafustes.com.

Confidencialitat de la informació lliurada: Els textos, dades, imatges, animacions, dissenys i arquitectures de la informació digital facilitats a través de https://www.osonafustes.com , seran utilitzats amb la única finalitat de prestar el servei de comunicació descrit segons pressupost. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial de la informació lliurada a persones alienes a Osona Fustes ha de tenir el consentiment exprès del seu propietari legal.

L’ús de qualsevol dels serveis oferts des del lloc https://www.osonafustes.com implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.